Consultprijs

Consultprijs € 70,00 (incl. BTW) per uur.
Een consult duurt een uur.

Beroepsorganisatie BATCManja Bodde is aangesloten bij beroepsorganisatie BATC, waardoor een aantal zorgverzekeraars (een deel van) een consult vergoeden zonder doorverwijzing.
Zie de polisvoorwaarden van je verzekering en klik op de BATC knop voor informatie over vergoedingen van zorgverzekeraars van de BATC.

Alle behandelingen voeren we tegen contante betaling uit (pin automaat is aanwezig). Je ontvangt een nota, die je bij je verzekeraar indient.

Ben je verhinderd; maak dit minimaal 24 uur vóór aanvang van de gereserveerde behandeltijd kenbaar. De kosten hoeven dan niet in rekening te worden gebracht.

BATC beroepsregistratie nummer: BR-1704
AGB zorgverlenerscode:  90-041323
AGB praktijkcode: 90-050159
Wkkgz- en klachtregeling