Voorkomen is beter dan genezen

In een bedrijf in het midden van ons land is door overname van een kleine slecht presterende concurrent de werkdruk hoog opgelopen. Het personeel op de laagste werkvloer werkt nu al een paar weken 10 a 11 uur per dag. Aan het eind van zo’n dag is wel eten geregeld, junk food zonder voedingswaarde. De communicatie met het personeel is niet bepaald een schoolvoorbeeld, zeker niet met de (buitenlandse) uitzendkrachten. Gevolg: mensen raken oververmoeid, geprikkeld, irritaties ontstaan, men werkt slordiger, enz. Door alle inefficiëntie zijn bedrijfsresultaten niet verbeterd, ondanks al het harde werken.
Niet bepaald een ontwikkeling richting een gezond bedrijf met gezonde mensen, die zin in hun werk hebben. Een gezond bedrijf betekent gezond personeel, dat goed in het vel zit. Daarvoor is meer nodig dan een ziekteverzuim-beleid, zoals bovenstaand voorbeeld laat zien. Ook hier geldt dat voorkomen beter (goedkoper) is dan genezen.
Een zieke medewerker kost minimaal € 250,– per dag. Daarbij loopt u als ondernemer ook nog het risico van een boete van het UWV.
Een medewerker die gezond is en goed in zijn/haar vel zit presteert beter. Hierdoor verbetert het bedrijfsresultaat. Alles bij elkaar reden genoeg om het principe te hanteren van; ‘voorkomen is beter dan genezen’.
Work Your Life zoekt met u naar mogelijkheden om complementaire technieken in te zetten voor een gezond bedrijven met gezond personeel; zodanig dat u in de toekomst preventieve tools weet in te zetten, om krachtig en flexibel te kunnen blijven werken.